Żegnamy druha Kazimierza Michniaka 

W środę dotarła do nas smutna wiadomość o śmierci Kazimierza Michniaka druha OSP Dzianisz Górny. To jeden z najbardziej zasłużonych strażaków w tej jednostce.

To on był głównym inicjatorem powstania remizy w Dzianiszu Górnym, to on zorganizował jej budowę i pozyskał środki najpierw na remizę, a potem na sprzęt strażacki do niej.

W latach 1957 - 2006 pełnił funkcję Naczelnika Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzianiszu Górnym.

Był strażakiem sumiennym i odpowiedzialnym, z chęcią służącym drugiemu człowiekowi.

Kazimierz Michniak został odznaczony najwyższymi medalami za zasługi dla pożarnictwa. Był wzorem do naśladowania dla młodych adeptów pożarnictwa w miejscowej jednostce.

Będziemy o nim pamiętać!

Pogrzeb druha Kazimierza Michniaka odbędzie się w sobotę 30 maja w Dzianiszu.