Zmiana na stanowisku skarbnika Gminy

Na sesji Rady Gminy Kościelisku w dniu 4 marca podjęto decyzję o zmianie skarbnika Gminy Kościelisko.

Pożegnaliśmy Stanisławę Czubernat, która piastowała stanowisko Skarbnika Gminy przez ostatnie 18 lat. W tym okresie w ogromnym stopniu przyczyniła się do rozwoju Gminy, będąc skarbnikiem bardzo wszechstronnym, aktywnym i świetnie przygotowanym merytorycznie. Była pomysłodawcą i opiekunem wielu projektów, które zostały zrealizowane na terenie Gminy m.in. budowy budynków wielofunkcyjnych w Kościelisku i w Dzianiszu, cyfryzacji gminy i utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego w Kościelisku.

Dziękujemy za wielkie zaangażowanie w tym okresie.

Na nowego skarbnika została powołana Dorota Kierpacz.

Jest ona absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydziału Prawa i Administracji na kierunku Administracja, w specjalności administracja samorządowa. Ukończyła również studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, w zakresie zarządzania, kontroli wewnętrznej i audytu a także rachunkowości i księgowości. Ma duże doświadczenie zawodowe i pracowała już w Urzędzie Gminy Kościelisko, w latach 1998 – 2003 w księgowości, a później w okresie od 2003 do 2015 roku była kierownikiem Gminnego Zespołu Obsługi Finansowo-Księgowej w Kościelisku. Jest mieszkanką Kościeliska.

Witamy w naszym zespole. Gratulujemy i życzymy powodzenia