Zmiana w zbiórce odpadów na terenie Gminy

Szanowni Mieszkańcy,

Informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, od 1 października 2020 roku odpady komunalne z terenu całej Gminy, w tym sołectwa Kościelisko, będą odbierane przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL z siedzibą w Tylmanowie.

W miesiącu październiku dotychczasowy odbiorca przedsiębiorstwo FCC Podhale zabierze swoje pojemniki, a także pojemniki, które dostarczyło w poprzednich latach przedsiębiorstwo TESKO. W to miejsce zostaną podstawione pojemniki przez EMPOL.

Przedsiębiorstwo EMPOL zostało zobowiązane do dołożenia starań, aby od początku odbiór odpadów komunalnych odbywał się sprawnie i zgodnie z harmonogramem. Jednakże w przypadku występowania ewentualnych problemów z odbiorem, prosimy o zgłoszenie tego faktu pracownikom Urzędu na następny dzień.

Z wyrazami szacunku,

Roman Krupa

Wójt Gminy Kościelisko