MARKA TATRZAŃŚKA 2018

 Uprzejmie informujemy, iż 1 października 2017 po raz kolejny zostaje ogłoszony konkurs o przyznanie znaku "Marka Tatrzańska".

Celem przedsięwzięcia jest pełna identyfikacja artykułów spożywczych, wyrobów, produktów rękodzielniczych, usług gastronomicznych, handlowych, noclegowych oraz innych na terenie Powiatu Tatrzańskiego. Mamy nadzieję, że konkurs przyczyni się do podniesienia jakości oferowanych produktów, podniesie prestiż i wpłynie na poprawę wizerunku regionu i jego mieszkańców.

Zapraszamy do zgłoszenia osób, których działalność w wyjątkowy sposób przyczyniła się do promocji Państwa gminy.

Więcej informacji o konkursie - TUTAJ


Załączniki:

• Regulamin przyznawania "Marki Tatrzańskiej" - TUTAJ

• Uchwała nr 254/45/16 Zarządu Powiatu Tatrzańskiego z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie: powołania składu Kapituły znaku Marki Tatrzańskiej - TUTAJ

• Wniosek o udzielenie prawa do używania i posługiwania się znakiem promocyjnym "Marka Tatrzańska" - TUTAJ