Spektakl taneczno- muzyczny7.08.2019|godz. 18:00

Kościelisko|Scena plenerowa (w razie niepogody Dom Ludowy)

Spektakl taneczno – muzyczny w wykonaniu Grupy „Feniks” z Zaporoża i dzieci  z Kościeliska – uczestników polsko – ukraińskiego projektu wymiany młodzieży „Razem pracujemy, razem się uczymy IV”

Projekt dofinansowany przez Polsko – Ukraińską Radę Wymiany Młodzieży z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej

Nazwa projektu:

„RAZEM PRACUJEMY, RAZEM SIĘ UCZYMY IV”

Realizator projektu:

Fundacja Społeczno – Kulturalna „Gloria Cultura”

PROJEKT „RAZEM PRACUJEMY, RAZEM SIĘ UCZYMY IV”

Fundacja "Gloria Cultura" od 2015 roku aktywnie współpracuje z organizacjami ukraińskimi, mającymi swoją siedzibę w Zaporożu. Rezultatem tej współpracy jest realizacja w latach 2016-2018 trzech projektów wymiany młodzieży, a kolejny, pn. „Razem pracujemy, razem się uczymy IV”, jest realizowany obecnie w Kościelisku k/Zakopanego, we współpracy partnerskiej ze stowarzyszeniem "Wzorcowy Teatr Współczesnej Choreografii "Phoenix”. Uczestniczy w nim młodzież z Polski  i Ukrainy w wieku 14-18 lat, dla których pasją jest taniec, teatr i szeroko rozumiana działalność kulturalna. Głównym celem projektu jest wzajemne poznanie polskiej i ukraińskiej kultury, rozwój zainteresowań młodzieży w oparciu o poznanie nowych form wyrazu artystycznego oraz niwelowanie stereotypów i uprzedzeń na temat obu narodów.

Projekt, jego tematyka i cele, został tak skonstruowany, aby w jak największym stopniu zaspokoić zdiagnozowane wcześniej potrzeby uczestniczącej w nim młodzieży. Służy zaspokojeniu ich potrzeb edukacyjnych i intelektualnych w zakresie osobistych zainteresowań. Pomaga rozwinąć ich wiedzę historyczną, kulturową i społeczną. Podnosi na wyższy poziom ich umiejętności warsztatowe w zakresie tańca i aktorstwa, wyposaża w nowe doświadczenia twórcze. Oprócz tego pozytywnie wpływa na zaspokojenie potrzeb charakterystycznych dla ogółu środowiska młodzieżowego.

Na program projektu składają się działania artystyczne oraz działania z zakresu edukacji międzykulturowej. W ramach zajęć artystycznych zorganizowaliśmy intensywne warsztaty teatralno-taneczne, podsumowaniem których będzie wspólnie zrealizowany spektakl. Publiczna premiera spektaklu będzie miała miejsce w Kościelisku, 7 sierpnia br. o godz. 18.00.

Fundacja „Gloria Cultura”, każdorazowo realizując projekt, dokłada wszelkich starań, aby wszystkie działania były zorganizowane i zrealizowane na profesjonalnym poziomie. Nie inaczej jest w przypadku projektu „Razem pracujemy, razem się uczymy IV”. Zajęcia warsztatowe prowadzą doskonale wyedukowani absolwenci Wydziału Teatru Tańca krakowskiej Akademii Sztuk Teatralnych, a obecnie aktorzy Teatru im. Witkacego w Zakopanem. Pod ich kierunkiem zostanie również zrealizowany spektakl podsumowujący projekt, co w połączeniu z dużymi umiejętnościami młodzieży, gwarantuje doskonały efekt.