STYPENDIA NAUKOWE ZA ROK SZKOLNY 2015/2016

Uprzejmie przypominamy, iż w dniu 29 października 2010 r. radni Gminy Kościelisko uchwałą nr XLI/269/10 przyjęli “Lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kościelisko”.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 10 grudnia 2010 r. nr 670 poz. 5619 i weszła w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.

W związku z powyższym osoby zainteresowane otrzymaniem stypendium naukowego za rok szkolny 2015/2016 prosimy o złożenie podań o przyznanie stypendiów naukowych w następujących terminach:

– uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych z Zespołów Szkół z terenu Gminy Kościelisko - do dnia 15 września 2016 r.

– uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych z pozostałych szkół - do dnia 30 września 2016 r.

– uczniowie szkół średnich - do dnia 30 września 2016 r.

– studenci - do dnia 10 października 2016 r.

Wszelkich informacji na temat stypendiów naukowych udziela: GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI FINANSOWO-KSIĘGOWEJ W KOŚCIELISKU ul. Nędzy-Kubińca 76 34-511 Kościelisko tel. 18 20 00 960 kierownik.gzofk@koscielisko.com.pl

    DOKUMENTY DO POBRANIA