Woda na Blachówce w Kościelisku jest już czysta!

Poniżej przedstawiamy oficjalny komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zakopanem w sprawie usunięcia zanieczyszczenia wody w wodociągu na Blachówce:

Uruchomienie wodociągu publicznego w Kościelisku w rejonie ul. Pod Blachówką

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zakopanem informuje odbiorców wody z sieci wodociągu publicznego w Kościelisku w rejonie ul. Pod Blachówką - zaopatrującego ludność w wodę do spożycia, że w dniu 25.08.2017 r. na podstawie przedstawionych pozytywnych wyników badań wody dopuszcza do eksploatacji wodociąg. Przeprowadzone badania laboratoryjne próbek wody pobranej w dniu 24.08.2017 r. nie wykazały zanieczyszczeń bakteriologicznych wody.

Woda jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego.


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zakopanem

mgr Beata Trojańska