Wyłożenie Projektu Uchwały Reklamowej do Publicznego Wglądu

Zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych z jakich mogą być wykonane

 

 

Uchwała Nr XXVII/208/17 Rady Gminy Kościelisko z dnia 24 maja 2017 roku w sprawie przygotowania projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych z jakich mogą być wykonane


Obwieszczenie Wójta Gminy Kościelisko z dnia 31.05.2017

 

Konsultacje przedprojektowe i projektowe


Ankieta dostępna jest w wersji elektronicznej i papierowej, w dniach od 5 września do 5 października 2017 r. Badanie opinii publicznej ułatwi dalsze prace związane z wprowadzeniem regulacji dotyczących reklam oraz pozwoli na podjęcie decyzji co do stopnia ich restrykcyjności

ANKIETA w wersji elektronicznej 

Podsumowanie wyników ankiet złożonych od 5.09.2017r. do 5.10.2017r. 

 

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Kościelisko z dnia 24.08.2018 - wyłożenie do publicznego projektu uchwały - UCHWAŁA ANULOWANA


Obwieszczenie Wójta Gminy Kościelisko z dnia 19.09.2018r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Kościelisko z dnia 19.09.2018 - wyłożenie do publicznego projektu uchwały (nowe terminy)" - TUTAJ

 

Projekt  uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych z jakich mogą być wykonane - wyłożenie do publicznego wglądu

 

Schematy poglądowe niestanowiące załącznika do projektu uchwały reklamowej 

Załączniki do pobrania- BIP