Dokumenty na walne zebranie LOT Gminy Kościelisko

Sprawozdanie z działalności Zarządu LOT Gminy Kościelisko za rok 018 - TUTAJ

Plan finansowy LOT GK na rok 2019 - TUTAJ

Plan pracy LOT GK na rok 2019 - TUTAJ

Projekty uchwał na walne zebranie LOT GK - TUTAJ