Zmarł Ksiądz Ludwik Wąchal

 

Dzisiejszy ranek przyniósł bolesną wiadomość o śmierci
ks. kanonika Ludwika Wąchala, który w parafii Dzianisz posługiwał przez 36 lat.
Ksiądz Ludwik urodził się 2 kwietnia 1939 r, a święcenia kapłańskie przyjął 21 czerwca 1964 roku.
W czerwcu 1985 roku  rozpoczął posługę w parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Dzianiszu, gdzie był proboszczem przez 19 lat do roku 2004, a następnie pozostał w niej jako rezydent.
Przez cały okres posługi bliscy mu byli parafianie, dbał o kościół i jego otoczenie.
W okresie pełnienia funkcji proboszcza przez księdza Ludwika dokończono budowę kaplicy cmentarnej i salki katechetycznej, przeprowadzono prace przy pokryciu gontem kościoła, wybudowano ogrodzenie i parking, wyłożono kostkę wokół świątyni i na chodnikach na cmentarzu, wykonano nowe schody do kościoła. W nawie kościoła powieszono duże obrazy Pana Jezusa Miłosiernego i św. Faustyny, a do prezbiterium wykonano ołtarz soborowy, ambonkę i krzesła.
Żegnamy dziś postać ważną dla Dzianisza i całej naszej społeczności.

Pokój Jego Duszy...

Importa (wprowadzenie) ciała zmarłego ks. kanonika Ludwika Wąchala do kościoła w Dzianiszu będzie miała miejsce w piątek 30 kwietnia o godz. 14.50.

Pogrzeb odbędzie się w sobotę 1 maja.