Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2023

Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej odbędą się w dniu 15 paździenika 2023 r.

Poniżej zamieszczamy wszystkie niezbędne informacje dotyczące wyborów - zarówno dla mieszkańców (głosujących) jak i komitetów wyborczych.

 • Zgodnie z Art. 37f. 95 USTAWY z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy:
  § 1. Wójt gminy wiejskiej lub miejsko-wiejskiej w rozumieniu art. 21a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2267) w dniu wyborów organizuje bezpłatny gminny przewóz pasażerski dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy:
  1) nie funkcjonuje w dniu wyborów publiczny transport zbiorowy, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, albo
  2) najbliższy przystanek komunikacyjny, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, oddalony jest o ponad 1,5 km od lokalu wyborczego.

  Informujemy, że w dniu wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i referendum, które odbędą się 15 października 2023 r., na terenie Gminy Kościelisko funkcjonuje publiczny transport zbiorowy (linia powiatowa organizowana przez Starostwo Tatrzańskie), a najbliższe przystanki tej komunikacji znajdują się bliżej niż 1,5 km od lokali obwodowych komisji wyborczych, stąd prosimy o korzystanie z tej linii (odpłatnie).
  W załączeniu wykaz połączeń publicznego transportu publicznego (płatnego), obowiązujący także w dniu 15.10.2023 r. - Rozkład jazdy

 • Informujemy, że zgodnie z Art.37 e 94 § 1. USTAWY z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy :
  Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 60 lat, mają prawo do bezpłatnego transportu z:
  1) miejsca zamieszkania, pod którym dany wyborca ujęty jest w spisie wyborców, albo miejsca podanego we wniosku o dopisanie do spisu wyborców w danej gminie, o którym mowa w art. 28 § 1, do lokalu wyborczego właściwego dla obwodu głosowania, w którego spisie wyborców ujęty jest ten wyborca, albo
  2) miejsca pobytu do najbliższego lokalu wyborczego w dniu głosowania, w przypadku, o którym mowa w art. 32 § 1 - zwanego dalej "transportem do lokalu";
  3) lokalu wyborczego, o którym mowa w pkt 1 i 2, do miejsca, w którym dany wyborca rozpoczął podróż, zwanego dalej "transportem powrotnym".
  […]
  § 3. Wyborcy, o którym mowa w § 1, którego stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż, może towarzyszyć opiekun.
  § 4. Zamiar skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego wyborca, o którym mowa w § 1, zgłasza właściwemu wójtowi do 13 dnia przed dniem wyborów.

  Oznacza to, że zainteresowani wyżej wymienionym transportem, a spełniający warunki wymienione w przepisie powinni do 2 października 2023 roku do godz. 16:00 zgłosić do Urzędu Gminy Kościelisko zamiar skorzystania z bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego w dniu wyborów.

  Zgłoszenia proszę kierować pod numer telefonu 18 20 23 472 lub na adres komunikacja@gminakoscielisko.pl


 • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 25 września 2023 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych - do pobrania dokument PDF

 • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 28 września 2023 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej w Kościelisku - do pobrania dokument PDF
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 25 września 2023 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych - do pobrania dokument PDF

 • Informacja Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 18 września 2023 r. o zgłoszeniach dodatkowych kandydatów przez pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych - do pobrania dokument PDF

 • Informacja Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 13 września 2023 r. o numerach oraz granicach obwodów do głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. - do pobrania dokument PDF

 • Lista tablic ogłoszeń, przeznaczonych na plakaty i materiały wyborcze komitetów - do pobrania WORD

  Informujemy komitety wyborcze, biorące udział w nadchodzących wyborach parlamentarnych, że plakaty wyborcze na terenie gminy Kościelisko można rozwieszać wyłącznie na wskazanych tablicach ogłoszeniowych. Jednocześnie przypominamy, że zabronione jest wieszanie materiałów wyborczych na pozostałych tablicach ogłoszeniowych na terenie gminy Kościelisko, a także na przystankach, drzewach i słupach elektrycznych i oświetleniowych. Wszelkie materiały zamieszczane w miejscach niedozwolonych będą niezwłocznie usuwane. Będzie można je następnie odebrać w Urzędzie Gminy Kościelisko.


 • WZÓR zgłoszenia kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. - do pobrania dokument WORD

 • OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 14 sierpnia 2023 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. - do pobrania dokument PDF

 • WZÓR Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach - do pobrania dokument PDF

 • UCHWAŁA NR 50/2023 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 14 sierpnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego - do pobrania dokument PDF

 • UCHWAŁA NR 11/2019 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego - do pobrania dokument PDF

 • POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - do pobrania dokument PDF