Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2024 roku

 • 8 listopada 2023 / 11:19
Szanowni Państwo, od nowego roku nastąpią duże zmiany w harmonogramie odbioru odpadów - zmienią się dni odbioru i rejony. Dlatego prosimy o uważne zapoznanie się z zamieszczonymi poniżej harmonogramami wywozu odpadów komunalnych w 2024 roku.

Nowy System Obsługi Opłaty Miejscowej

 • 6 grudnia 2022 / 12:20
Szanowni Państwo, drodzy Kwaterodawcy! Urząd Gminy Kościelisko wprowadza nowy elektroniczny system obsługi opłaty miejscowej TRAVELHOST, który zastąpi dotychczas funkcjonujący system ESPOM. Dziękujemy Wszystkim Kwaterodawcom za regularne uiszczanie opłaty miejscowej.  System Travelhost jest przeznaczony dla wszystkich osób, firm (kwaterodawców), zajmujących się krótkotrwałym wynajmem obiektów noclegowych.  

Wymiana pokryć dachowych z azbestu w gospodarstwach rolnych

 • 10 października 2023 / 10:20
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłosiło uruchomienie naboru wniosków na wymianę pokryć dachowych zawierających azbest. Dokumenty będzie można składać od 15 grudnia. W puli jest 250 mln zł.

Dostawa wody

 • 17 sierpnia 2023 / 12:36
Uchwałą nr XL/303/18 Rady Gminy Kościelisko z dnia 19 października 2018 roku uchwalony został Regulamin doprowadzania wody i odprowadzania ścieków, określający prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz odbiorców usług na terenie Gminy Kościelisko. Od 20.07.2023 r. cena netto za m3 wody wynosi 4,13 zł. Poniżej zamieszczono druku do pobrania: Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków - TUTAJ Wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody - TUTAJ Umowa na dostawę wody - TUTAJ

Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2023

 • 18 sierpnia 2023 / 11:02
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej odbędą się w dniu 15 paździenika 2023 r. Poniżej zamieszczamy wszystkie niezbędne informacje dotyczące wyborów - zarówno dla mieszkańców (głosujących) jak i komitetów wyborczych.

Wybory do Rad Powiatowych Małopolskiej Izby Rolniczej

 • 17 lipca 2023 / 13:37
Zbliżają się wybory do izb rolniczych 2023 - informacje i dokumenty dla kandydatów do rad powiatowych Małopolskiej Izby Rolniczej przedstawiamy poniżej.  

Uwaga! Płatność dla małych gospodarstw rolnych

 • 17 sierpnia 2023 / 14:24
UWAGA ROLNICY! Do 31 sierpnia 2023 r. w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa trwa nabór wniosków w ramach płatności dla małych gospodarstw, która to płatność zastąpi w bieżącym roku płatności bezpośrednie (w tym w ramach ekoschematów). O ryczałt w wysokości 225 euro/ha mogą ubiegać się rolnicy, którzy posiadają gospodarstwa o powierzchni do 5 ha i złożyli wnioski o przyznanie płatności za 2023 rok. Żeby skorzystać z takiego rozwiązania, należy wyłącznie za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus przesłać skan lub zdjęcie oświadczenia „Żądanie przyznania płatności dla małych gospodarstw”.

Gminne dotacje na wymianę pieców

 • 8 września 2022 / 8:59
Gminne dofinansowanie likwidacji pozaklasowych źródeł grzewczych. Wójt Gminy Kościelisko informuje o uchwale Nr XXXVIII/300/2022 Rady Gminy Kościelisko z dnia 4.08.2022 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 9.08.2022 r., poz. 5376) i możliwości uzyskania dofinansowania wymiany pozaklasowych źródeł grzewczych na urządzenia proekologiczne.

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2023 roku

 • 30 grudnia 2022 / 8:44
Szanowni Państwo, poniżej w załącznikach znajduje się harmonogram wywozu odpadów z poszczególnych rejonów naszej gminy. Dzianisz - tutajWitów - tutaj Kościelisko ulice: Śmiechówka, Prędówka, Kierpcówka, Sobiczkowa, Sobiczkowa Bór, Karpielówka - tutajKościelisko ulice: Nędzy kubińca, Wojdyłówka, Szeligówka, Chotarz, Chotarz Bór - tutajKościelisko ulice: Czajki, Karpielówka Boczna, Pod Blachówką, Droga na Wierch, Salamandra, Polana Pająkówka, Butorów, Mocarni, Mocarni Boczna, Sywarne, Pitoniówka - tutajKościelisko ulice: Strzelców Podhalańskich, Dolina Kościeliska, Kiry, Gronik, Małej Łąki, Groń, Rysulówka - tutajKościelisko ulice: Królewska, Budzówka, Staszelówka - tutaj

Informacje o odbiorze śmieci w telefonie

 • 8 września 2022 / 8:43
Darmowa aplikacja informująca o terminach wywozu odpadów na terenie Gminy. Uwaga! Koniec problemów z zapominaniem o terminie wywozu śmieci. Przedstawiamy Państwu darmową aplikację na telefon dla mieszkańców gminy Kościelisko KIEDY ŚMIECI.

Zbiórka darów dla obywateli Ukrainy wciąż trwa

 • 24 lutego 2023 / 15:48
Drodzy Mieszkańcy Gminy Kościelisko, minął już rok od rozpoczęcia przez Rosję wojny na Ukrainie, a perspektywa pokoju wciąż jest odległa. Na terenie naszej gminy ciągle przebywa kilkuset obywateli Ukrainy. Niektórzy z nich są u nas prawie że od początku konfliktu. Jednak wciąż przybywają nowi, bo ich ojczyzna ciągle objęta jest okrutną wojną.W Kościelisku nadal działa punkt wsparcia dla nich, ale brakuje tam już podstawowych produktów, dlatego kolejny już raz zwracamy się do Was ponownie o okazanie serca i wielkoduszność.