Usługa Zastrzeż PESEL dostępna w mObywatel (serwisie i aplikacji)

 • 3 czerwca 2024 / 12:09
Zastrzeż PESEL i chroń swoje dane w mObywatelu 2.0 Zastrzeż PESEL to funkcja korzystna dla wszystkich obywateli. Zastrzeż PESEL umożliwia blokadę, z poziomu aplikacji lub serwisu internetowego, konkretnego numeru PESEL, tak by jego posiadacz nie padł ofiarą przestępców. Jeśli ktoś zastrzeże swój PESEL, oszust nie będzie miał możliwości wzięcia na tę osobę kredytu czy sprzętów na raty. Usługa pomoże więc przeciwdziałać rozpowszechnionemu obecnie procederowi. Treść ulotki przygotowanej przez Ministerstwo Cyfryzacji poniżej oraz do pobrania w pliku Word - TUTAJ.

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2024 roku

 • 8 listopada 2023 / 11:19
Szanowni Państwo, od nowego roku nastąpią duże zmiany w harmonogramie odbioru odpadów - zmienią się dni odbioru i rejony. Dlatego prosimy o uważne zapoznanie się z zamieszczonymi poniżej harmonogramami wywozu odpadów komunalnych w 2024 roku.

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024

 • 19 marca 2024 / 12:12
Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w niedzielę 9 czerwca 2024 roku.  Tegoroczne wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w różnych państwach Unii Europejskiej w dniach 6–9 czerwca. W Rzeczypospolitej Polskiej będzie wybieranych 53 posłów do Parlamentu Europejskiego. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie https://wybory.gov.pl/pe2024/ Poniżej zamieszczamy wszystkie niezbędne informacje dotyczące wyborów - zarówno dla mieszkańców (głosujących) jak i komitetów wyborczych.

Wybory Samorządowe 2024

 • 31 stycznia 2024 / 9:54
Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast odbędą się w dniu 7 kwietnia 2024 r. między godziną 7:00 a 21:00. Poniżej zamieszczamy wszystkie niezbędne informacje dotyczące wyborów - zarówno dla mieszkańców (głosujących) jak i komitetów wyborczych. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie https://wybory.gov.pl/samorzad2024/pl/pkw_aktualnosci

Informacja nt. nadsypywania i utwardzania nieruchomości

 • 22 marca 2024 / 14:49
Nawiezienie ziemi, kamieni oraz gruzu w celu podniesienia poziomu gruntu na działce W związku z rozpoczynającym się sezonem budowlanym, coraz częściej otrzymujemy sygnały o osobach, które proponują mieszkańcom oddanie ziemi oraz o jej przyjęciu. Prosimy o zapoznanie się z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.

Zabytki z ulgą podatkową

 • 19 marca 2024 / 12:56
W 2022 r. przepisami Polskiego Ładu rząd wprowadził ulgę podatkową na zabytki, przeznaczoną dla osób fizycznych. Ulga dotyczy właścicieli i współwłaścicieli zabytków nieruchomych, którzy są podatnikami PIT i rozliczają się: podatkiem liniowym, ryczałtem od przychodów oraz według skali podatkowej. Warto zapoznać się ze szczegółowymi regulacjami, które zmieniły się w czasie ostatnich 12 miesięcy i skorzystać z ulgi.

Zwrot podatku akcyzowego od zakupionego paliwa rolniczego

 • 9 lutego 2024 / 9:39
Każdy rolnik, który chce odzyskać podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej, może złożyć wniosek do wójta w dwóch terminach: W terminie od 1 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r. wniosek wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r. W terminie od 1 sierpnia 2024 r. do 2 września 2024 r. wniosek wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2024 r. do 31 lipca 2024 r. 

Dodatek osłonowy 2024

 • 25 stycznia 2024 / 13:40
Dodatek osłonowy to jednorazowa pomoc finansowa, którego celem jest częściowe zrekompensowanie wzrostu kosztów energii elektrycznej, cen gazu i żywności. Informacje o tym, kto może się ubiegać o takie świadczenie i gdzie należy złożyć wniosek, znajduje się poniżej.

Nowy System Obsługi Opłaty Miejscowej

 • 6 grudnia 2022 / 12:20
Szanowni Państwo, drodzy Kwaterodawcy! Urząd Gminy Kościelisko wprowadza nowy elektroniczny system obsługi opłaty miejscowej TRAVELHOST, który zastąpi dotychczas funkcjonujący system ESPOM. System Travelhost jest przeznaczony dla wszystkich osób, firm (kwaterodawców), zajmujących się krótkotrwałym wynajmem obiektów noclegowych. Dziękujemy Wszystkim Kwaterodawcom za regularne uiszczanie opłaty miejscowej.  Obecnie stawka opłaty miejscowej dla osób fizycznych przebywających na terenie wsi Dzianisz, Kościelisko lub Witów dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w wysokości 2,00 zł.Od 1 stycznia 2024 r. opłata wzrośnie do 2,50 zł. Uchwała w sprawie opłaty miejscowej Uchwała nr XXIX/228/21 Rady Gminy Kościelisko z dnia 20 października 2021 w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej opłaty miejscowej Uchwała nr LIII/408/23 Rady Gminy Kościelisko z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej...

Gospodarka odpadami - AZBEST

 • 25 stycznia 2024 / 15:21
Przypominamy mieszkańcom gminy Kościelisko o obowiązku corocznego przedkładania do dnia 31 stycznia każdego roku aktualizacji informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania, po wcześniejszym dokonaniu oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest na terenie jego posesji. Druk do pobrania TUTAJ

Nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie, mediacja oraz edukacja prawna

 • 16 stycznia 2024 / 11:18
Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez Starostwo Powiatowe w Zakopanem, w ramach którego prowadzona jest nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatne mediacje. Celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym oraz wsparcie mieszkańców w poradzeniu sobie z różnymi, trudnymi sytuacjami życiowymi i formalnymi - przy wsparciu prawników, doradców obywatelskich i mediatorów. Oprócz świadczenia indywidualnej, darmowej pomocy, stowarzyszenie prowadzi również edukację prawną, która zmierza do zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa. Osoby zainteresowane poradą prosimy o:- kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 18 202 39 39 celem umówienia wizyty- lub zarejestrowanie się za pośrednictwem strony internetowej: https://zapisy-np.ms.gov.pl/ Więcej informacji na stronie...

Wymiana pokryć dachowych z azbestu w gospodarstwach rolnych

 • 10 października 2023 / 10:20
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłosiło uruchomienie naboru wniosków na wymianę pokryć dachowych zawierających azbest. Dokumenty będzie można składać od 15 grudnia. W puli jest 250 mln zł.

Dostawa wody

 • 17 sierpnia 2023 / 12:36
Uchwałą nr XL/303/18 Rady Gminy Kościelisko z dnia 19 października 2018 roku uchwalony został Regulamin doprowadzania wody i odprowadzania ścieków, określający prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz odbiorców usług na terenie Gminy Kościelisko. Od 20.07.2023 r. cena netto za m3 wody wynosi 4,13 zł. Poniżej zamieszczono druku do pobrania: Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków - TUTAJ Wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody - TUTAJ Umowa na dostawę wody - TUTAJ

Wybory do Rad Powiatowych Małopolskiej Izby Rolniczej

 • 17 lipca 2023 / 13:37
Zbliżają się wybory do izb rolniczych 2023 - informacje i dokumenty dla kandydatów do rad powiatowych Małopolskiej Izby Rolniczej przedstawiamy poniżej.