Zapewnienie bezpieczeństwa produkcji pierwotnej żywności pochodzenia roślinnego oraz rejestracji podmiotów (...)

  • 2 maja 2023 / 13:03
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zakopanem prosi rolników zamieszkujących gminę Kościelisko o zapoznanie się z regulacjami prawnymi dotyczącymi: zapewnienia bezpieczeństwa produkcji pierwotnej żywności pochodzenia roślinnego, szczegóły na stronie  https://www.gov.pl/web/gis/produkcja-pierwotna-podstawowa-zywnosci-pochodzenia-roslinnego--obowiazki-plantatorow-w-zakresie-rejestracji-i-wymagan-higienicznych oraz rejestracji podmiotów działających na rynku spożywczym w zakresie prowadzenia produkcji pierwotnej, szczegóły na stronie https://www.biznes.gov.pl/pl/opisy-procedur/-/proc/520.  

Dołącz do nas - rozlicz PIT w Gminie Kościelisko

  • 2 marca 2023 / 10:53
To tylko dwie rubryki do wypełnienia, a zmienić mogą wiele! Wystarczy:1. Złożyć zeznanie podatkowe w Urzędzie Skarbowym w Zakopanem. 2. Wpisać Gminę Kościelisko jako miejsca zamieszkania. Dzięki temu część Państwa podatku dochodowego będzie przeznaczona na działania realizowane bezpośrednio w naszej gminie. Każda złotówka, która wróci do gminy, ma realną wartość dla całej społeczności – dla nas wszystkich.

Obowiązek sprawozdawczy dotyczący opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej oraz gospodarki odpadami

  • 2 marca 2023 / 15:11
Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przypomina wszystkim przedsiębiorcom o zbliżającym się okresie rozliczeniowym w zakresie sprawozdawczości dotyczącej opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej oraz gospodarki odpadami.

Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego

  • 2 stycznia 2023 / 12:17
c-KOB jest oficjalną rządową aplikacją do prowadzenia cyfrowej książki obiektu budowlanego. Aby skorzystać z systemu wystarczy przeglądarka internetowa lub smartfon. W systemie c-KOB możesz: Założyć książkę obiektu budowlanego – całkowicie bezpłatnie! Dodawać i korygować wpisy do książki Dodawać interesariuszy Zarządzać czasem pełnienia obowiązków Więcej informacji w piśmie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego - w załączeniuoraz na stronie https://c-kob.gunb.gov.pl/

Zapraszamy do e-gminy

  • 9 czerwca 2022 / 11:04
Zapraszamy do korzystania z usług e-gminy Gmina Kościelisko realizuje projekt „Cyfrowa Gmina".W jego ramach udostępniamy tzw. e-usługi, czyli możliwość załatwiania wielu spraw za pośrednictwem internetu.Przedstawiamy Państwu katalog e-usług Urzędu Gminy Kościelisko

Obowiązkowa kontrola przewodów kominowych

  • 2 grudnia 2022 / 12:05
Rozpoczął się sezon grzewczy. W związku z powyższym Wójt Gminy Kościelisko przypomina, że właściciele domów mieszkalnych i zarządcy obiektów budowlanych powinni co najmniej raz w roku skontrolować stan techniczny użytkowanego obiektu budowlanego, w tym przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych oraz instalacji gazowych.  

Zbiórka darów dla obywateli Ukrainy

  • 8 grudnia 2022 / 14:00
Drodzy Mieszkańcy Gminy Kościelisko, Na terenie naszej gminy ciągle przebywa wielu obywateli Ukrainy, którzy nie mogą wrócić do swojego ogarniętego okrutną wojną kraju. W Kościelisku nadal działa punkt wsparcia dla nich, ale brakuje tam już podstawowych produktów, dlatego zwracamy się do Was ponownie o okazanie serca i wielkoduszność.

Kodeks reklamowy

  • 8 czerwca 2022 / 16:14

Konsultacje Rocznego Programu Współpracy

  • 7 września 2022 / 14:43
Wójt Gminy Kościelisko informuje o rozpoczęciu konsultacji projektu Uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Kościelisko Z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami Wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2023".  

Telefon zaufania

  • 8 czerwca 2022 / 16:22