ZOFIA LEŚNIK

Zofia Leśnik została uhonorowany tytułem Zasłużony dla Gminy Kościelisko w 2021 r.

Zofia Leśnik to osoba od lat zaangażowana w działalność społeczną, sportową i kulturalną. Aktywnie uczestniczy w życiu społeczności Gminy Kościelisko i od lat wspiera działalność instytucji i organizacji znajdujących się na jej terenie.

Urodzona w 1954 roku w Kościelisku, od dzieciństwa związana ze sportem. Jako zawodniczka odnosiła liczne sukcesy sportowe. Z rąk Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego odebrała Brązową Odznakę Zasłużeni dla Sportu. Jest trenerem II klasy w Biegach Narciarskich, aktualnie przewodnicząca komisji biegów TZN Zakopane.

Ukończyła Akademię Wychowania Fizycznego i od 1982 roku do chwili obecnej pracuje w Szkole Podstawowej w Kościelisku.

Od niemal 40 lat krzewi i kształtuje w najmłodszych zamiłowanie do sportu i aktywnego spędzania wolnego czasu.

Jest współzałożycielką Uczniowskiego Klubu Sportowego ,,Regle” który, wychowuje przyszłe pokolenia sportowców oraz uczy nawyków bezpiecznego i czynnego spędzania wolnego czasu. Wychowankowie klubu z wielkimi sukcesami reprezentują Gminę Kościelisko na licznych zawodach o randze krajowej i międzynarodowej.

We współpracy z Gminą Kościelisko Pani Zofia Leśnik realizuje coroczne programy Ministra Sportu i Turystyki ,,Jeżdżę z głową”, dzięki którym dzieci z najmłodszych klas mogą nauczyć się jeździć na nartach biegowych i zjazdowych. Od 11 lat organizuje wspólnie z Urzędem Gminy oraz Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wyjazdy dla dzieci na letnie obozy do Ustronia Morskiego. Radna Gminy Kościelisko w latach 2006-2018, przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sporu i Promocji w Gminie Kościelisko od 2010-2018, czynny członek Komisji do Spraw Obywatelskich, Komisji Ekonomiki i Rozwoju Obywatelskiego oraz Komisji Zagospodarowania Przestrzennego.

Od 2012 roku członek Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Aktywna i zaangażowana we wszystkie inicjatywy społeczne, kulturalne i sportowe odbywające się na terenie Gminy Kościelisko.

Pani Zofia Leśnik jest jedną z inicjatorek utworzenia tras biegowych na Chotarzu. Członkini Związku Podhalan w Kościelisku, od wielu lat w zarządzie oraz członek Komisji Rewizyjnej.

W latach 1992-1995 inicjatorka powstania Koła Młodzieży Zowaternik przy Związku Podhalan oddział w Kościelisku. Działa w Lokalnej Organizacji Turystycznej i Towarzystwie Rozwoju Gminy Kościelisko.

Od 25 lat działa w stowarzyszeniu Rodzina która, wspiera i pomaga rodzinom w walce z uzależnieniami. W latach 1991-1995 była opiekunem Szkolnego Zespołu Pieśni i Tańca Polany im. St. Nędzy Kubińca.

Aktywnie uczestniczyła w organizacji Memoriału im. Bronisławy Staszel - Polankowej oraz Memoriału im. Stanisława Bukowskiego Ojca. Przez blisko dziesięć lat przy Szkole w Dzianiszu prowadziła zajęcia z narciarstwa biegowego. Była jedną z osób wspólnie z poprzednim sołtysem Józefem Bukowskim Tyrałą prowadzącą zbiórkę na zakup działki na potrzeby cmentarza w Kościelisku. Jest fundatorką tablicy przeznaczonej na klepsydry przy Kościele w Kościelisku. Wspierała wiele akcji charytatywnych na rzecz Hospicjum Jezusa Miłosiernego w Zakopanem.

Jest członkiem wspierającym Ochotniczą Straż Pożarną w Kościelisku. Pani Zofia Leśnik była jedną z inicjatorek zorganizowanego w 2008 roku w Domu Ludowym spotkania związanego z 50-leciem polskiego biathlony mężczyzn i 20-leciem biathlonu kobiet.

Prywatnie żona i matka czwórki dorosłych dzieci.