Wójt Gminy Kościelisko

Roman Krupa

e-mail: sekretariat@gminakoscielisko.pl, wojt@gminakoscielisko.pl

tel./fax (0 18) 20 79 100

Wójt przyjmuje od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:45 - 15:30

ZARZĄDZENIA WÓJTA