Wójt Gminy Kościelisko

Roman Krupa

  sekretariat@gminakoscielisko.pl    wojt@gminakoscielisko.pl

 +48 18 20 23 431
fax +48 18 20 23 431

Wójt przyjmuje:
w poniedziałek od 9.00 do 17.00
wtorek - piątek od 8.00 do 16.00

ZARZĄDZENIA WÓJTA