Nieczystości ciekłe

  • 27 czerwca 2024 / 11:33
Nieczystości ciekłe - druki do pobrania: - Zgłoszenie do gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni - TUTAJ - Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków - TUTAJ - Oświadczenie zgłaszającego instalację przydomowej oczyszczalni ścieków - TUTAJ