Straż Gminna w Kościelisku

Straż Gminna
Komendant Marceli Wielopolski

pokój nr -101 (przyziemie)
  +48 668 300 518
  +48 18 20 23 400 wew. 400
  +48 18 20 23 480
  straz@gminakoscielisko.pl 

Strażnik Dariusz Krzyżowski
pokój nr -101 (przyziemie)
  +48 606 397 928
  +48 18 20 23 400  wew. 401
  +48 18 20 23 481