Centrum Usług Wspólnych w Kościelisku

ADRES: ul. Nędzy Kubińca 101, 34-511 Kościelisko
  +48 18 20 23 400
fax +48 18 20 23 400
  cuw@gminakoscielisko.pl

GODZINY OTWARCIA:

Poniedziałek w godz. 9.00 – 17.00
Od wtorku do piątku w godz. 8.00 - 16.00

Dyrektor Agnieszka Pawlikowska
pokój nr 205
  +48 18 20 23 400 wew. 306
fax +48 18 20 23 400, wew. 306
  +48 18 20 23 466
  cuw@gminakoscielisko.pl

Główny księgowy Kinga Pabin 
pokój nr 206
  +48 18 20 23 400, wew. 309
  +48 18 20 23 469

Pozostali pracownicy

Inspektor Justyna Świtalska-Wójcik 
pokój nr 206
  +48 18 20 23 400 wew. 307
  +48 18 20 23 467

Księgowy Barbara Kula 
pokój nr 206
  +48 18 20 23 400 wew. 308
  +48 18 20 23 468

Młodszy księgowy Małgorzata Styrczula 
pokój nr 206

Centrum wykonuje zadania w stosunku do jednostek obsługiwanych w zakresie:

  • obsługi kadrowo – płacowej,
  • rachunkowości i sprawozdawczości,
  • administracyjno-organizacyjnym.

WYKAZ JEDNOSTEK obsługiwanych przez Centrum Usług Wspólnych w Kościelisku:

  • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dzianiszu
  • Szkoła Podstawowa w Witowie
  • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kościelisku
  • Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościelisku
  • Gminna Biblioteka Publiczna w Kościelisku
  • Gminny Ośrodek Kultury Regionalnej Kościelisko

Centrum Usług Wspólnych w Kościelisku został utworzony Uchwałą nr XXI/157/16 Rady Gminy Kościelisko z dnia 21 września 2016 r.
Centrum Usług Wspólnych w Kościelisku swoją działalność rozpoczęło z dniem 1 stycznia 2017 r.