Oświadczenie o wartości sprzedaży alkoholu - druki

OŚWIADCZENIE O WARTOŚCI SPRZEDAŻY ALKOHOLU ZA ROK 2020 - TUTAJ