Oświadczenie o wartości sprzedaży alkoholu - druki

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok 2023 wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty należy złożyć do dnia 31 stycznia 2024 r. w pokoju nr 208 w godzinach urzędowania.

Druk OŚWIADCZENIA o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok 2023 - TUTAJ