Gminna Rada Seniorów w Kościelisku

Gminna Rada Seniorów w Kościelisku to organ fakultatywny o charakterze konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym. Pełni rolę reprezentacji osób powyżej 60. roku życia na terenie gminy. Priorytetem działania Rady jest integracja i wspieranie udziału seniorów w życiu społeczności lokalnej gminy Kościelisko. Jej powstanie ma również na celu zwiększenie zainteresowania i zaangażowania seniorów sprawami publicznymi oraz samorządem na poziomie lokalnym. Ponadto ma pomagać władzom samorządowym rozpoznawać potrzeby tej grupy mieszkańców. 

Gminna Rada Seniorów w Kościelisku działa na podstawie Statutu, przyjętego Uchwałą nr LIV/414/23 Rady Gminy Kościelisko z dnia 21 grudnia 2023 roku.

Statut Gminnej Rady Seniorów do pobrania w pliku PDF - TUTAJ

 

Rada składa się z 15 członków powołanych z mieszkańców wszystkich sołectw, wchodzących w skład Gminy Kościelisko.

W skład Gminnej Rady Seniorów I kadencji (2024-2027) wchodzą:

Pani Anna Bąk
Pani Elżbieta Bąk
Pani Danuta Bukowska
Pan Jan Bukowski
Pani Anna Bukowska-Tyrała
Pan Krzysztof Ciesielski
Pani Jadwiga Jabłońska
Pani Maria Krupa
Pani Bronisława Kukulak
Pani Aleksandra Markielowska-Byrczek
Pani Halina Olejniczak
Pan Stanisław Polak
Pan Władysław Różak
Pani Ewa Słodyczka
Pani Halina Urbaś

Kadencja Rady trwa 3 lata od daty powołania tj. od dnia 5 marca 2024 r. do dnia 4 marca 2027 roku.

Inauguracyjna Sesja Gminnej Rady Seniorów rozpocznie się w dniu 12.03.2024 r. o godz. 14:00 w Sali Obrad Urzędu Gminy Kościelisko. Porządek obrad do pobrania w pliku Word - TUTAJ

Zarządzenie Nr 21/2024 Wójta Gminy Kościelisko z dnia 5 marca 2024 roku w sprawie ogłoszenia składu osobowego oraz zwołania pierwszego posiedzenia Gminnej Rady Seniorów w Kościelisku - do pobrania TUTAJ