Gminny Ośrodek Kultury Regionalnej Kościelisko

Przedmiotem działania Ośrodka jest wykonywanie zadań dotyczących upowszechniania i rozwoju kultury.

Do zadań GOKR-u należą między innymi:

 • organizacja imprez kulturalnych na terenie gminy
 • promocja gminy
 • upowszechnianie kultury regionalnej

W programie działania GOKR szczególny nacisk został położony na kulturę regionalną, co zawiera się już w samej nazwie.

Stanowi ona ważną część dziedzictwa kulturowego Polski.

Główne kierunki sprawowanego przez państwo mecenatu nad kulturą ludową to opieka nad twórcami i twórczością, promocja w kraju i za granicą, edukacja kulturalna, tj. przekazywanie dziedzictwa kulturowego młodemu pokoleniu i kształtowanie w nim poczucia tożsamości regionalnej.

GOKR prowadzi dokumentację filmową i fotograficzną imprez i wydarzeń. Archiwum wydarzeń kulturalnych znajduje się na stronach internetowych:

GODZINY OTWARCIA BIURA:

Od poniedziałku do piątku w godz. 8.30 -16.30
Adres: 34-511 Kościelisko, ul. Nędzy-Kubińca 136
 +48 18 20 70 051
fax +48 18 20 70 051
  kultura@gminakoscielisko.pl lub
  gokr@gminakoscielisko.pl

Dyrektor GOKR Kościelisko - mgr Małgorzata Karpiel-Bzdyk:

  dyrektor.gokr@gminakoscielisko.pl

Filia: GOKR filia Witów,

czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00
Adres: 34-512 Witów, Witów 239 a,
 +48 18 20 718 98
  gokrwitow@gmail.com
W filii prowadzony jest punkt informacji turystycznej w ramach Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej ( MSiT)

ZAJĘCIA I WARSZATY:

GOKR Kościelisko prowadzi następujące zajęcia:

 • bezpłatne warsztaty muzyczne gry na skrzypcach z podziałem na grupy, od początkującej do zaawansowanej, miejsce odbywania się zajęć:
  - siedziba GOKR - wtorek
  - Zespół Szkół w Dzianiszu – poniedziałek
  - Zespół Szkół w Witowie - czwartek
 • bezpłatne zajęcia z gimnastyki artystycznej przy muzyce – grupa „Szarotki”, miejsce odbywania się zajęć: Zespół Szkół w Kościelisku
 • nauka tańca i śpiewu góralskiego w zespołach regionalnych, miejsce odbywania się zajęć:
  - Zespół „Mali Dzianiszanie” – Zespół Szkół w Dzianiszu,
  - Zespół „Polany” – Zespół Szkół w Kościelisku,
  - Zespół „Mali Witowianie” – Zespół Szkół w Witowie
 • warsztaty tematyczne w okresie wakacyjnym, dwa razy w tygodniu, miejsce odbywania się zajęć: siedziba GOKR i filia GOKR w Witowie

Informacje na temat warsztatów i zapisy pod nr  +48 18 20 70 051.

WYSTAWY:

 • siedziba GOKR Kościelisko, ul. Nędzy-Kubińca 136, wystawy okresowe, zmieniane co 1,5 miesiąca

GOKR Kościelisko w ramach swojej działalności udostępnia salę z przeznaczeniem na spotkania, prezentacje, prelekcje itp.
Sala o powierzchni ok. 25m2, do 40 miejsc siedzących - Kościelisko
Do dyspozycji: rzutnik, ekran.