Młodzieżowa Rada Gminy Kościelisko

Młodzież Naszej Gminy reprezentują:

Skład Rady wybranej w wyborach w dniu 10 stycznia 2023 r. :

Szkoła w Dzianiszu:

 1. Grzegorz Gruszka

 2. Adam Frączek

 3. Anna Michniak

 4. Dominik Żołnierczyk

Szkoła w Witowie:

 1. Justyna Krzysiak

 2. Jan Krupa 

 3. Karolina Pawlikowska

Szkoła w Kościelisku:

 1. Weronika Garbulińska

 2. Wiktoria Jagła

 3. Katarzyna Krzeptowska

 4. Paweł Kumorowicz

 5. Iga Łaś

 6. Aneta Obrochta

 7. Szymon Rysula

 8. Maja Szabłowska

Młodzieżowa Rada Gminy to organ fakultatywny o charakterze konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym. Pełni rolę reprezentacji młodzieży na terenie gminy. Jej powstanie ma również na celu zwiększenie zainteresowania i zaangażowania młodych ludzi sprawami publicznymi oraz samorządem na poziomie lokalnym. Ponadto ma pomagać władzom samorządowym rozpoznawać potrzeby młodych mieszkańców.

Młodzieżowa Rada Gminy Kościelisko działa na podstawie Statutu, przyjętego Uchwałą nr XXXVIII/305/14 Rady Gminy Kościelisko z dnia 5 listopada 2014 roku, Uchwałą nr V/38/19 Rady Gminy Kościelisko z dnia 4 kwietnia 2019 roku oraz Uchwałą nr XLI/315/22 Rady Gminy Kościelisko z dnia 27 października 2022 roku.

Ujednolicony Statut MRG

Zmiany w Statucie MRG z 2022 r.