Polityka Prywatności

Właścicielem strony internetowej gminakoscielisko.pl jest Gmina Kościelisko, która jest administratorem Twoich danych osobowych. Niniejsza Polityka prywatności określa, w jaki sposób przetwarzamy informacje gromadzone na stronie gminakoscielisko.pl, a także wyjaśnia powody, dla których musimy gromadzić określone dane o użytkowniku. Dlatego przed rozpoczęciem korzystania ze strony gminakoscielisko.pl zapoznaj się z niniejszą Polityką Prywatności.

Dbamy o Twoje dane osobowe i zobowiązujemy się do zapewnienia ich poufności i ochrony.

Gromadzone przez nas dane osobowe:
Kiedy wchodzisz na stronę gminakoscielisko.pl, automatycznie zbieramy pewne informacje o Twoim urządzeniu, w tym informacje o Twojej przeglądarce internetowej, adresie IP, strefie czasowej oraz niektórych plikach cookie zainstalowanych na Twoim urządzeniu. Ponadto podczas przeglądania strony możemy zbierać informacje jakie strony lub frazy wprowadzone w wyszukiwarce skierowały Cię na naszą Stronę oraz o tym, w jaki sposób z niej korzystasz. Te informacje zbierane automatycznie określamy mianem „Informacji o urządzeniu”.

Gromadzone przez nas dane osobowe:
Kiedy wchodzisz na stronę gminakoscielisko.pl, automatycznie zbieramy pewne informacje o Twoim urządzeniu, w tym informacje o Twojej przeglądarce internetowej, adresie IP, strefie czasowej oraz niektórych plikach cookie zainstalowanych na Twoim urządzeniu. Ponadto podczas przeglądania strony możemy zbierać informacje jakie strony lub frazy wprowadzone w wyszukiwarce skierowały Cię na naszą Stronę oraz o tym, w jaki sposób z niej korzystasz. Te informacje zbierane automatycznie określamy mianem „Informacji o urządzeniu”.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane?
Naszym nadrzędnym priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa danych klientów / użytkowników, dlatego też możemy przetwarzać jedynie ograniczone dane, tylko w takim zakresie, w jakim jest to absolutnie konieczne do utrzymania funkcjonowania Strony. Informacje zbierane automatycznie są wykorzystywane wyłącznie do identyfikacji potencjalnych przypadków nadużyć oraz do sporządzania danych statystycznych dotyczących korzystania z naszej Strony internetowej. Wspomniane dane statystyczne nie są gromadzone w sposób umożliwiający identyfikację konkretnego użytkownika systemu.

Możesz odwiedzić naszą Stronę internetową bez konieczności ujawniania nam swojej tożsamości lub przekazywania jakichkolwiek informacji, na podstawie których ktoś mógłby rozpoznać Cię jako konkretną, możliwą do zidentyfikowania osobę. Jeśli jednak zechcesz skorzystać z niektórych funkcji Strony, lub podać inne informacje poprzez wypełnienie formularza, możesz przekazać nam swoje dane osobowe, takie jak adres e-mail, imię, nazwisko, firma, organizacja, numer telefonu. Możesz zrezygnować z podawania nam swoich danych osobowych, jednak wówczas możesz nie być w stanie korzystać z niektórych funkcji Strony. Na przykład, nie będziemy w stanie nawiązać z Tobą kontaktu bezpośrednio na Stronie. Użytkownicy, którzy nie są pewni, które informacje są obowiązkowe, mogą skontaktować się z nami pisząc na adres gmina@gminakoscielisko.pl.

Twoje prawa:
Przysługują Ci następujące prawa związane z Twoimi danymi osobowymi:

 • Prawo do uzyskania informacji.
 • Prawo dostępu do informacji.
 • Prawo do korekty danych.
 • Prawo do usunięcia danych.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 • Prawo do zastrzeżenia sposobu przetwarzania danych.
 • Prawo sprzeciwu.
 • Prawa odnoszące się do automatyzacji podejmowania decyzji i profilowania,
 • Prawo do wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.\]

Jeśli chcesz skorzystać z tego prawa, skontaktuj się z nami za pośrednictwem poniższych danych kontaktowych.

Dane użytkownika mogą być przetwarzane w celu realizacji ewentualnych umów z nim zawartych (np. w przypadku złożenia zamówienia za pośrednictwem Strony) lub w celu nawiązania kontaktu.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu oraz zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

Ochrona danych:
Zapewniamy bezpieczeństwo informacji udostępnianych przez użytkownika na serwerach komputerowych w środowisku kontrolowanym, bezpiecznym, zabezpieczonym przed nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem. W
ramach kontroli i nadzoru stosujemy odpowiednie zabezpieczenia administracyjne, techniczne i fizyczne w celu ochrony przed nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem, modyfikacją i ujawnieniem danych osobowych. Nie możemy jednak zagwarantować bezpieczeństwa transmisji danych przez sieć internetową lub bezprzewodową.

Ujawnienie informacji wynikających z przepisów prawa:
Wszelkie informacje, które gromadzimy, wykorzystujemy lub otrzymujemy, zostaną ujawnione, jeśli jest to wymagane lub zgodne z prawem, np. w celu wywiązania się z wezwania do sądu lub podobnego postępowania prawnego oraz wówczas, gdy w dobrej wierze uznamy, że ujawnienie jest koniecznie w celu ochrony naszych praw, Twojego bezpieczeństwa lub bezpieczeństwa innych osób, wykrycia oszustwa lub w odpowiedzi na wezwanie organów rządowych.

Informacje kontaktowe:
Jeżeli chcesz się z nami skontaktować, aby uzyskać więcej informacji na temat niniejszej Polityki Prywatności lub w jakiejkolwiek sprawie mającej związek z Twoimi prawami i danymi osobowymi, możesz wysłać wiadomość e-mail na adres gmina@gminakoscielisko.pl.

Klauzula RODO

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Kościelisko e-mail: gmina@gminakoscieliskopl.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 (RODO) w celu realizacji umowy lub na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu udzielenia Państwu odpowiedzi.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu oraz zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, sprzeciwu, żądania ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony.
 • Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane innym Odbiorcom.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 • Dane podają Państwo dobrowolnie, jednakże nie podanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy lub odpowiedzi na wiadomość.
 • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.