Raport o stanie Gminy Kościelisko za rok 2023

  • 27 maja 2024 / 12:59
Szanowni Mieszkańcy Gminy Kościelisko!Gmina Kościelisko, zgodnie z nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym, publikuje Raport o stanie gminy za rok 2023.

Raport o stanie Gminy Kościelisko za rok 2022

  • 26 maja 2023 / 9:43
Szanowni Mieszkańcy Gminy Kościelisko!Gmina Kościelisko, zgodnie z nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym, publikuje Raport o stanie gminy za rok 2022.

Raport o stanie Gminy Kościelisko za rok 2021

  • 24 stycznia 2023 / 14:33
Raport o stanie gminy Kościelisko w roku 2021 Szanowni Mieszkańcy Gminy Kościelisko Gmina Kościelisko, zgodnie z nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym, publikuje Raport o stanie gminy za rok 2021.

Raport o stanie Gminy Kościelisko za rok 2020

  • 24 stycznia 2023 / 14:10
Raport o stanie gminy Kościelisko w 2020 roku Szanowni Mieszkańcy Gminy Kościelisko Gmina Kościelisko, zgodnie z nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym, publikuje Raport o stanie gminy za rok 2020.

Raport o stanie Gminy Kościelisko za rok 2019

  • 24 stycznia 2023 / 13:56
Raport o Stanie Gminy Kościelisko za rok 2019 Drodzy Mieszkańcy Gminy Kościelisko, Przedstawiam Państwu raport będący podsumowaniem działań przeprowadzonych przez zespół Urzędu Gminy Kościelisko wraz z jednostkami organizacyjnymi Gminy w roku 2019. Raport, który pokazuje wydatki w zakresie inwestycji, pomocy społecznej, oświaty, usług komunalnych oraz oferty kulturalnej, z której mieliśmy okazję na co dzień korzystać.

Raport o stanie Gminy Kościelisko za rok 2018

  • 24 stycznia 2023 / 13:48
RAPORT O STANIE GMINY KOŚCIELISKO za rok 2018 Przypominamy, że zgodnie z art. 28 aa Ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 t.j. z dnia 2019.03.15) od tego roku wójt zobowiązany jest przedstawić Radzie Gminy i mieszkańcom raport o stanie gminy za ubiegły rok.