Przebudowa przejścia dla pieszych w km 1+532 do 1+536

Tytuł projektu: „Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 1+532 do 1+536 (w tym przejście dla pieszych w km 1+492) w miejscowości Kościelisko, Gmina Kościelisko”

Całkowita wartość inwestycji: 30 750,00 zł Dofinansowanie: 21 927,00 zł 

Dofinansowanie pochodzi ze środków Państwowego Funduszu Celowego: Nazwa funduszu: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych

Realizacja zadania - do końca czerwca 2022 r. 

Projekt polega na przebudowie przejścia dla pieszych w km 1+492 (rejon skrzyżowania ulicy Nędzy Kubińca z ulicą Karpielówka). W ramach zadania podjęte zostaną prace przygotowawcze związane z właściwą realizacją zadania oraz główne prace, m.in. wykonanie oświetlenia dedykowanego przejścia dla pieszych, przyłączenie do sieci, wykonanie aktywnej informacji wizualnej wraz z oznaczeniem drogowym poziomym i pionowym, przebudowa chodnika i pobocza przy jezdni w obrębie przejścia dla pieszych. Celem tego zadania, na które środki zostały pozyskane z Państwowego Funduszu Rozwoju Dróg jest poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych.