Modernizacja Remizy OSP Dzianisz Górny

W dniu 21.12.2023 r. miało miejsce oficjalne przekazanie obiektu zmodernizowanego w ramach zadania „Modernizacja remizy OSP Dzianisz Górny”, zrealizowanego dzięki udzieleniu pomocy finansowej w 2023 roku z budżetu Województwa Małopolskiego Gminie Kościelisko z przeznaczeniem dla Jednostki OSP Dzianisz Górny.

W ramach środków pozyskanych na realizację zadania został pomalowany dach remizy, a także zakupiony i zainstalowany kocioł gazowy.

Wartość inwestycji: 60.000,00 zł

Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego na realizację prac budowlano-remontowych w remizach strażackich w ramach działania Małopolskie OSP 2023 w kwocie 30.000,00 zł.