Nowe zasady w programie „Czyste Powietrze”

Nowe zasady w programie „Czyste Powietrze”

Urząd Gminy Kościelisko informuje, iż od 22 kwietnia 2024 r. obowiązują nowe zasady w programie „Czyste Powietrze”.

Szczegółowe informacje dostępne są m.in. na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie:
https://www.wfos.krakow.pl/nowe-zasady-w-programie-czyste-powietrze/ 

Z wprowadzonymi zmianami w Programie „Czyste Powietrze”, ogłoszonymi w dniu 22.04.2024 r. można się zapoznać w załączonym dokumencie w pliku Word.

Od 3 stycznia 2023 roku nowe zasady w programie „Czyste Powietrze”!

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzonych do atmosfery przez domy jednorodzinne.
Szczegółowy regulamin z załącznikami znajduje się na stronie:
https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/#do-pobrania (nowe dokumenty obowiązujące od 03.01.2023r.)

Materiały edukacyjne do pobrania:
https://powietrze.malopolska.pl/materialy-edukacyjne/

Zmiany w “Programie Priorytetowym Czyste Powietrze” od 1 stycznia 2023 r. | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie (wfos.krakow.pl)

Zmiany w Programie „Czyste Powietrze” od 3 stycznia 2023r.:

1.    Niekwalifikowalny podatek VAT.
2.    Braku określenia granicy kosztów kwalifikowanych dla takich inwestycji jak: wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz docieplenie przegród budowlanych.
3.    Wzrost maksymalnej wysokość dotacji z 79 tys. zł. do 135 tys. zł.
4.    Podniesienie wysokości progów dochodowych. 
5.    Umożliwienie złożenia drugiego wniosku (pod warunkiem rozliczenia poprzednio składanego wniosku i na inny zakres niż dotychczas rozliczone przedsięwzięcie, Jeśli pierwszy wniosek złożono do 14.05.2020, drugi wniosek w latach 2021-2022, to można złożyć obecnie 3 wniosek oczywiście na zakres nierozliczany we wcześniejszych dwóch wnioskach).
6.    Podniesienie kwoty dotacji na mikroinstalację fotowoltaiczną.
7.    Wprowadzenie możliwości uzyskania dotacji na kocioł na biomasę drzewną o obniżonej emisyjności cząstek stałych ≤ 20 mg/m3 w przypadku, gdy budynek jest podłączony do sieci dystrybucji gazu.
8.    Warunkiem otrzymania dofinansowania na kompleksową termomodernizację jest audyt energetyczny oraz wykonanie wszystkich elementów wskazanych w jednym z wariantów w przygotowanym audycie, który zagwarantuje zmniejszenie zużycia energii użytkowej  na cele ogrzewania budynku do wartości nie większej niż 80 kWh/(m2*rok) lub o minimum 40 procent.
9.    Kotły na drewno i/lub pellet o nieobniżonej emisyjności cząstek stałych (o wartości > 20 mg/m3), zakupione do końca 2022 r., będą dotowane tylko dla wniosków złożonych do 30 czerwca 2023!

Informacji na temat wnioskowania na nowych zasadach w Programie „Czyste Powietrze” będzie udzielać Ekodoradca po wejściu w życie nowego regulaminu. 
Przypominamy, że Punkt konsultacyjno-informacyjny „Czyste Powietrze” czynny jest cały czas w godzinach pracy urzędu.
Kontakt telefoniczny: Urząd Gminy Kościelisko tel. +48 18 20 23 482.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców do kontaktu z Urzędem Gminy Kościelisko i złożenia wniosku o dofinansowanie za pośrednictwem Punktu.

 

Dotacje

Wciąż można skorzystać z różnych form dofinansowania, m.in.:
1) Program „Czyste Powietrze” – dotacja nawet do 136 200 zł. Zakres: wymiana pieca i zakup nowego źródła ciepła, instalacja c.o. i c.w.u., ocieplenie budynku, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, instalacja fotowoltaiczna, montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Program dla właścicieli bądź współwłaścicieli budynków mieszkalnych jednorodzinnych,
2) ulga termomodernizacyjna
– przysługuje podatnikowi, który jest właścicielem lub współwłaścicielem jednorodzinnego budynku mieszkalnego. Polega na odliczeniu od podstawy obliczenia podatku (przychodów w przypadku podatku zryczałtowanego) wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Kwota odliczenia wynosi do 53 000 zł,
3) Program „Mój Prąd”
– dotacja do paneli fotowoltaicznych. Obecnie zakończono nabór V, jednak w najbliższym czasie planowane jest uruchomienie naboru VI. Oprócz instalacji fotowoltaicznej w poprzednim naborze dotacja przysługiwała również do magazynów energii, magazynów ciepła, pomp ciepła, kolektorów słonecznych, czy systemów zarządzania energią,
4) Program „Moje Ciepło”
– dotacja do pomp ciepła w nowych budynkach mieszkalnych jednorodzinnych. Dotyczy budynków w trakcie budowy lub takich, które zostały oddane do użytkowania nie wcześniej niż 01.01.2021 r.