Program JAWOR 2

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że od dnia 03.10.2022 r. uruchomiony został nabór wniosków do programu pożyczkowego „JAWOR 2”.

Program jest kontynuacją Programu „Jawor” Poprawa efektywności energetycznej – termomodernizacja budynków jednorodzinnych, realizowanego przez WFOŚiGW w Krakowie w latach 2016-2019.

Program „JAWOR 2” dotyczy:
wymiany źródeł ciepła na paliwa stałe na nowe ekologiczne źródła ciepła,
termomodernizacji budynków jednorodzinnych, dla których łączna powierzchnia docieplana nie przekracza 600 m2 oraz
zakupu i montażu paneli fotowoltaicznych.

Więcej informacji na stronie
https://www.wfos.krakow.pl/oferta/programy/jawor-2/?fbclid=IwAR0ZMwl2qcMgXG4BryqKqw9NyOQ2-4UDGyVl5VzzVN-32qFcjXI2Z2ztab0