Bezpieczenstwo - najważniejsze informacje

Przekazujemy Państwu podstawowe informacje, jak zachować się w sytuacji najważniejszych zagrożeń, zdrowia, życia i mienia.