Zapraszamy do e-gminy

Zapraszamy do korzystania z usług e-gminy

Gmina Kościelisko realizuje projekt „Cyfrowa Gmina".
W jego ramach udostępniamy tzw. e-usługi, czyli możliwość załatwiania wielu spraw za pośrednictwem internetu.
Przedstawiamy Państwu katalog e-usług Urzędu Gminy Kościelisko

 

E-usługi, czyli załatw urzędową sprawę na swoim komputerze

W ramach projektu „Cyfrowa gmina” uruchomiony został na stronie internetowej gminy www.gminakoscielisko.pl PORTAL INTERESANTA.

Po kliknięciu na logo portalu (znajduje się na górze strony DLA MIESZKAŃCA) otwiera się menu, które pokazuje szeroki zakres możliwości korzystania z tej usługi.

Menu składa się z następujących kategorii:

USŁUGI, PROCEDURY URZĘDOWE, INFORMACJE, SPRAWY PRZEZ EPUAP i DIALOG I KOMUNIKACJA.

 

USŁUGI to najbardziej praktyczna część portalu, w której można dowiedzieć się o zaległościach finansowych wobec gminy: podatki gminne, opłaty za wodę i śmieci, podatek od środków transportu i inne.

Można też od razu uregulować płatności (jeśli ktoś korzysta w swoim banku z płatności internetowych).

Otrzymamy tu także informacje o liczbie oddanych odpadów i o odczytach liczników wody.

Można także wpisać aktualny odczyt licznika.

 

PROCEDURY URZĘDOWE to z kolei informacje o regulacjach prawnych do wielu działań urzędu, np. dopisanie do spisu wyborców, wniosek o udostępnienie danych, wydawanie dowodów osobistych, zgłoszenie pobytu stałego i czasowego i wiele innych.

 

Natomiast w kategorii INFORMACJE znajdziemy formularze i druki do tych procedur.

Wystarczy je wypełnić, wydrukować i pojawić się z nimi w urzędzie.

 

Dla wielu spraw taka wizyta nie jest konieczna.

Do tego służy kategoria menu SPRAWY PRZEZ EPUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej).

Uwaga! Aby załatwić sprawy przez EPUAP należy dysponować tzw. podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.

Aby korzystać z kategorii USŁUGI (czyli np. płatności przez bankowość internetową) wystarczy zarejestrować się na Portalu interesanta, a następnie potwierdzić rejestrację podczas jednorazowej wizyty w urzędzie gminy (pokój nr 13 sekretarz gminy).

Na grafice obok pokazujemy jak założyć PROFIL ZAUFANY.

Przypominamy, że po złożeniu elektronicznie wniosku Profil potwierdzić można w Urzędzie Gminy Kościelisko (w kasie urzędu).

 

Ostatnią funkcją portalu jest kategoria DIALOG I KOMUNIKACJA, gdzie mieszkańcy znajdą m.in. Portal Partycypacji Społecznych, czyli miejsce, gdzie zamieszczane będą wszelkiego rodzaju konsultacje społeczne albo ankiety.

Projekt "Cyfrowa Gmina" zrealizowany został z Funduszy europejskich.

Zapraszamy Państwa serdecznie do korzystania z Portalu Interesanta.