Zapewnienie bezpieczeństwa produkcji pierwotnej żywności pochodzenia roślinnego oraz rejestracji podmiotów (...)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zakopanem prosi rolników zamieszkujących gminę Kościelisko o zapoznanie się z regulacjami prawnymi dotyczącymi: