Zwrot podatku akcyzowego od zakupionego paliwa rolniczego

Każdy rolnik, który chce odzyskać podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej, może złożyć wniosek do wójta w dwóch terminach:

  1. W terminie od 1 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r. wniosek wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.
  2. W terminie od 1 sierpnia 2024 r. do 2 września 2024 r. wniosek wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2024 r. do 31 lipca 2024 r. 

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2024 r. wynosi:
160,60 zł * ilość ha użytków rolnych
oraz
5,84 zł * średnia roczna liczba świń
i
58,40 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła, kóz, owiec, koni

Dotacje będą wypłacane w terminach:
1 - 30 kwietnia 2024 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
1 - 31 października 2024 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie
gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

oraz w ulotce przygotowanej przez ww. ministerstwo.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znajdują się w załączeniu.