Stowarzyszenie Liga Ziem Górskich

Adres: ul. Rysulówka 56, 34-511 Kościelisko

Forma Prawna: Stowarzyszenie

KRS 0000614335

Status OPP: Nie

Adres: ul. Rysulówka 56, 34-511 Kościelisko

Nazwa Organu Reprezentacji: Zarząd

Sposób reprezentacji: Stowarzyszenie reprezentuje dwóch członków zarządu. do reprezentacji biernej stowarzyszenia uprawniony jest każdy członek zarządu. Do zaciągania zobowiązań w imieniu stowarzyszenia wymagane są podpisy zawsze prezesa lub wiceprezesa (z jednej strony) i skarbnika lub sekretarza (z drugiej strony) ligi.

NIP: 7361721960 

Regon: 364338547

Członkowie reprezentacji:

Nazwisko i imię

Funkcja lub stanowisko

Nędza Kubiniec Anna

Prezes Zarządu

Motor Grelok Maciej

Wiceprezes Zarządu

Chowaniec Krystyna

Sekretarz

Stopka Ewa