Towarzystwo Seniorów im. Św. Anny w Kościelisku

Adres: ul. Nędzy Kubińca 126, 34-511 Kościelisko

Forma Prawna: Stowarzyszenie

Status OPP: Nie

Adres: ul. Nędzy Kubińca 126, 34-511 Kościelisko

Nazwa Organu Reprezentacji: Zarząd

Członkowie reprezentacji:

Nazwisko i imię

Funkcja lub stanowisko

Zięba Maria

Prezes Stowarzyszenia

Kapłon Anna

Wiceprezes

Sikoniowska Maria

Sekretarz

Bronowska Ewa

Skarbnik

Kontakt:   +48 18 20 70 360, fax +48 18 20 70 360