Towarzystwo Oświatowe im. Św. Jana Kantego w Kościelisku

Adres: ul. Kiry 12, 34-511 Kościelisko

Forma Prawna: Stowarzyszenie

Adres: ul. Kiry 12, 34-511 Kościelisko

Nazwa Organu Reprezentacji: Zarząd

Sposób reprezentacji: Stowarzyszenie reprezentuje Zarząd w pełnym składzie

NIP: 7361186679

REGON: 490414710

Członkowie reprezentacji:

Nazwisko i imię

Funkcja lub stanowisko

Sadłoń Narcyz

Prezes Stowarzyszenia

Krzeptowski Jan

Zastępca Prezesa

Nędza Kubiniec Anna

Sekretarz