Koło Gospodyń Wiejskich w Kościelisku

Adres: ul. Rysulówka 14, 34-511 Kościelisko

Forma Prawna: Stowarzyszenie
Adres: ul. Rysulówka 14, 34-511 Kościelisko
Nazwa Organu Reprezentacji: Zarząd
Sposób reprezentacji: Do reprezentowania Stowarzyszenia uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.
NIP: 7361719259
REGON: 360353136
KRS: 0000535823

Członkowie reprezentacji:

Nazwisko i imię

Funkcja lub stanowisko

Słodyczka Ewa Maria

Przewodnicząca

Szczepaniak Jolanta Władysława

Wiceprzewodnicząca

Pabin Anna

Wiceprzewodnicząca

Żuber Anna

Sekretarz

Plasota Paulina

Skarbnik

Kontakt:   +48 781 627 441
kgw.koscielisko@gmail.com
https://www.facebook.com/kologospodynwiejskichwkoscielisku
Instagram: kgw_koscielisko