Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne „Pasterska Kraina” w Dzianiszu

Forma Prawna: Stowarzyszenie

KRS 0000279698

Status OPP: Nie

Adres: Dzianisz 52, 34-514 Dzianisz

Nazwa Organu Reprezentacji: Zarząd

Sposób reprezentacji: Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych upoważniony jest Prezes oraz inny członek Zarządu.

REGON: 120497507