Związek Podhalan – Odział Kościelisko

Adres: ul. Nędzy Kubińca 229, 34-511 Kościelisko

Forma Prawna: Stowarzyszenie
KRS 0000128999
Status OPP: Tak
Adres: ul. Nędzy Kubińca 229, 34-511 Kościelisko
Nazwa Organu Reprezentacji: Zarząd
Sposób reprezentacji: Zobowiązania majątkowe i finansowe w imieniu Zarządu Głównego podpisuje Prezes Związku oraz Sekretarz lub Skarbnik Zarządu Głównego, w imieniu Oddziału Prezes oraz Sekretarz lub Skarbnik Oddziału.
NIP: 7361477276
REGON: 491965926

Członkowie reprezentacji:

Nazwisko i imię

Funkcja lub stanowisko

Bobak Andrzej

Prezes Zarządu

Krzeptowski Maciej

Wiceprezes Zarządu

Watycha Anna

Wiceprezes Zarządu

Leśnik Zofia

Sekretarz

Karpiel Stanisława 

Skarbnik

Ptaszkowska Janina

Członek Zarządu

Karpiel Małgorzata

Członek Zarządu

Stoch Michna Anna

Członek Zarządu

 Krupa Stanisław

Członek Zarządu

Styrczula Maśniak Wojciech

Członek Zarządu

Kontakt:   +48 18 20 70 306, fax +48 18 20 70 306
  imprezy@koscieliska.pl
Adres www: www.koscieliska.pl