Wolontariat Dla Przyrody

Adres: ul. Chotarz Bór 4, 34-511 Kościelisko

Forma Prawna: Stowarzyszenie

KRS 0000442526

Status OPP: Nie

Adres: ul. Chotarz Bór 4, 34-511 Kościelisko

Nazwa Organu Reprezentacji: Zarząd

Sposób reprezentacji: Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia w tym w sprawach majątkowych uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.

NIP: 7361716901

REGON: 122737915

Członkowie reprezentacji:

Nazwisko i imię

Funkcja lub stanowisko

Krzeptowski Jan

Prezes Zarządu

Pater Beata Marzena

Wiceprezes Zarządu

Bebak Joanna Zofia

Skarbnik

Kontakt:   +48 605 602 366
  wolontariat@dlaprzyrody.pl
Adres www: www.dlaprzyrody.pl