Zbiórka zużytych opon

Odpady należy dostarczyć we własnym zakresie. Opony winny być bez zanieczyszczeń - ziemi, piasku, felg i innych odpadów.