Konsultacje społeczne projektu Strategii dot. Podhalańskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu Strategii Terytorialnej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Podhalańskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

𝐙𝐚𝐩𝐫𝐚𝐬𝐳𝐚𝐦𝐲 𝐧𝐚 𝐬𝐩𝐨𝐭𝐤𝐚𝐧𝐢𝐞 𝐤𝐨𝐧𝐬𝐮𝐥𝐭𝐚𝐜𝐲𝐣𝐧𝐞 𝐨𝐧-𝐥𝐢𝐧𝐞, 𝐰 𝐫𝐚𝐦𝐚𝐜𝐡 𝐤𝐨𝐧𝐬𝐮𝐥𝐭𝐚𝐜𝐣𝐢 𝐬𝐩𝐨ł𝐞𝐜𝐳𝐧𝐲𝐜𝐡 𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐞𝐠𝐢𝐢 𝐙𝐈𝐓 𝐰𝐫𝐚𝐳 𝐳 𝐨𝐜𝐞𝐧𝐚̨ 𝐨𝐝𝐝𝐳𝐢𝐚ł𝐲𝐰𝐚𝐧𝐢𝐚 𝐧𝐚 𝐬́𝐫𝐨𝐝𝐨𝐰𝐢𝐬𝐤𝐨.
Data: 22 września 2023 r. | piątek! o godz. 13.00

Stowarzyszenie Podhalański Obszar Funkcjonalny (POF) zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Strategii Terytorialnej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Podhalańskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027 (Strategia ZIT) wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Przeprowadzenie konsultacji społecznych ma na celu zebranie uwag i opinii dotyczących projektu Strategii ZIT od mieszkańców Podhalańskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz lokalnych interesariuszy w procesie przygotowania dokumentu. Konsultacje mają zapewnić udział społeczności oraz podmiotów społecznych i gospodarczych POF przy opracowywaniu Strategii ZIT.

Konsultacje społeczne przeprowadzone są w terminie od dnia 05 września 2023 r. do 26 września 2023 r.

Konsultacje prowadzone są w następujących formach:

1) spotkania konsultacyjnego on-line w dniu 22 września 2023 r. o godz. 13.00, do którego link zamieszczony zostanie na stronach internetowych samorządów POF;

2) zamieszczenia projektu dokumentu do konsultacji na oficjalnych stronach internetowych samorządów wchodzących w skład POF i zbieranie uwag za pomocą ankiet:
https://ankieta.deltapartner.org.pl/zit_podhale_oos - formularz do OOŚ
https://ankieta.deltapartner.org.pl/zit_podhale_konsultacje - formularz do Strategii ZIT

Dokumenty do konsultacji oraz linki do ankiet zamieszczone zostaną na stronie internetowej POF: www.ofpodhale.pl i na stronach internetowych samorządów POF: www.nowytarg.pl, www.zakopane.pl, bialydunajec.com.pl,  www.czarny-dunajec.pl, ugbukowinatatrzanska.pl, www.gminakoscielisko.pl, www.lapszenizne.pl, www.ugnowytarg.pl, www.poronin.pl, www.rabka.pl, szaflary.pl, www.nowotarski.pl, www.powiat.tatry.pl oraz w ich Biuletynach Informacji Publicznej.

3) zbierania uwag za pomocą formularza konsultacyjnego stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia, zamieszczonego także na stronach internetowych samorządów POF oraz w ich Biuletynach Informacji Publicznej.

Wypełnione formularze będzie można dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 września 2023 roku drogą elektroniczną w wersji edytowalnej na adres: zit.podhale@gmail.com

Dokumenty do pobrania: 

Projektu Strategii Terytorialnej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Podhalańskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027 - PDF

Prognoza oddziaływania na środowisko - PDF

Formularz zgłaszania uwag - Word