Konkurs plastyczny „Kwiaty dla Mamy"

Zapraszamy wszystkie dzieci do udziału w konkursie plastycznym Kwiaty dla Mamy, organizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury Regionalnej Kościelisko.

Regulamin konkursu plastycznego „KWIATY DLA MAMY” 2023

ORGANIZATOR: Gminny Ośrodek Kultury Regionalnej Kościelisko
Każdą pracę należy opisać na odwrocie wg. schematu: imię, nazwisko, klasa (wiek), szkoła, telefon kontaktowy

CELE KONKURSU:
 doskonalenie umiejętności, warsztatu plastycznego i poczucia estetyki
 prezentacja możliwości twórczych dzieci i młodzieży

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE:
 Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie zgłoszenia (zgodnie z wytycznymi w punkcie ZGŁOSZENIE tego regulaminu) w terminie określonym przez organizatora.
 W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież (przedszkole, szkoła podstawowa) z terenu Gminy Kościelisko.
 Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu JEDNĄ, WŁASNORĘCZNIE WYKONANĄ pracę.
 Technika wykonania prac: na papierze – malarstwo, rysunek, grafika, wydzieranka, wyklejanka, kolaż, plastelina lub inne materiały.
 Format prac: A4

ZGŁOSZENIE:
 Opisane prace będą przyjmowane w sekretariatach szkół oraz w biurze GOKR Kościelisko (ul. NędzyKubińca 136).
 Zgłoszenie na konkurs jest równoznaczne z akceptacją regulaminu, wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, publikację prac oraz wizerunku autora.

TERMINY I OCENA PRAC:
 Prosimy o zebranie prac przez szkoły i dostarczenie ich do Gminnego Ośrodka Kultury Regionalnej.
 Zgłoszenia będą przyjmowane najpóźniej do poniedziałku – 15 maja 2023 r.
 Ogłoszenie wyników nastąpi w niedzielę – 28 maja 2023 r. w trakcie trwania „Majówki w Dzianiszu”
 Prace będą oceniane w 4 kategoriach wiekowych:
 Przedszkole
 kl. 0 – II SP
 kl. III – V SP
 kl. VI – VIII SP
 Prace będą eksponowane podczas „ Majówki w Dzianiszu”.
 Prace laureatów zostaną zaprezentowane na stronie Facebooka Gminnego Ośrodka Kultury Regionalnej Kościelisko.
 Nagrody zostaną wręczone podczas trwania „Majówki w Dzianiszu”.


Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz publikację prac i wizerunku autora.

KONTAKT Z ORGANIZATOREM:
e-mail: gokr@gminakoscielisko.pl
telefon:18 20 70 051