Zakończenie preferencyjnej sprzedaży węgla

Szanowni Państwo - jeszcze tylko przez dwa dni za pośrednictwem Gminy można kupić węgiel po preferencyjnej cenie.

Osoby nadal zainteresowane zakupem węgla po cenie preferencyjnej (1900 zł za tonę wraz z transportem) prosimy o pilny kontakt pod nr tel. 18 20 23 439, 18 20 23 440.
Możemy przyjąć jeszcze kilka wniosków!

Natomiast osoby, które złożyły wniosek i jeszcze nie zapłaciły za zamówiony węgiel, proszone są o dokonywanie wpłat w kasie Urzędu Gminy lub przelewem na wskazany rachunek bankowy.

Termin zapłaty na preferencyjny zakup węgla mija 28 kwietnia 2023 r. Wnioski nieopłacone do 28 kwietnia (włącznie) przepadają lub pozostaną bez rozpatrzenia.