Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym!

W imieniu Gminnego Ośrodka Kultury Regionalnej Kościelisko zapraszamy dzieci i młodzież z terenu Gminy Kościelisko do przygotowania prac na konkurs plastyczny pt. „Mama, Tata, ja i nasz cudowny dzień”.

Regulamin konkursu poniżej. 

Regulamin konkursu plastycznego pt. „Mama, Tata, Ja i nasz cudowny dzień” 

ORGANIZATOR:

Gminny Ośrodek Kultury Regionalnej Kościelisko

Każdą pracę należy opisać na odwrocie wg. schematu: imię, nazwisko, klasa (wiek), szkoła, telefon kontaktowy.

CELE KONKURSU:

• doskonalenie umiejętności, warsztatu plastycznego i poczucia estetyki
• prezentacja możliwości twórczych dzieci i młodzieży

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE:

• Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie zgłoszenia (zgodnie z wytycznymi w punkcie ZGŁOSZENIE tego regulaminu) w terminie określonym przez organizatora.
• W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież (przedszkole, szkoła podstawowa) mieszkający w Gminie Kościelisko.
• Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu JEDNĄ, WŁASNORĘCZNIE WYKONANĄ pracę.
• Technika wykonania prac: na papierze – malarstwo, rysunek, grafika, wydzieranka, wyklejanka, kolaż, plastelina lub inne materiały.
• Format prac: A4

ZGŁOSZENIE:

• Opisane prace będą przyjmowane w sekretariatach szkół oraz w biurze GOKR Kościelisko (ul. Nędzy-Kubińca 136).
• Zgłoszenie na konkurs jest równoznaczne z akceptacją regulaminu, wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, publikację prac oraz wizerunku autora.

TERMINY I OCENA PRAC:

• Prosimy o zebranie prac przez szkoły i dostarczenie ich do Gminnego Ośrodka Kultury Regionalnej.
• Zgłoszenia będą przyjmowane najpóźniej do czwartku – 16 maja 2024 r.
• Ogłoszenie wyników nastąpi w niedzielę – 26 maja 2024 r. w trakcie trwania „Majówki w Dzianiszu”
• Prace będą oceniane w 4 kategoriach wiekowych:
 Przedszkole
 kl. 0 – II SP
 kl. III – V SP
 kl. VI – VIII SP
• Prace będą eksponowane podczas „Majówki w Dzianiszu” 26 maja 2024 r.
• Prace laureatów zostaną zaprezentowane na stronie Facebooka Gminnego Ośrodka Kultury Regionalnej Kościelisko.
• Nagrody zostaną wręczone podczas trwania „Majówki w Dzianiszu” 26 maja 2024r

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz publikację prac i wizerunku autora.

KONTAKT Z ORGANIZATOREM:

mail: gokr@gminakoscielisko.pl telefon:18 20 70 051