Ogłoszenie wyników Otwartego Konkursu Ofert – Kultura 2023

Wójt Gminy Kościelisko ogłasza wyniki Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań z zakresu – kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez organizację imprez i wydarzeń kulturalnych w 2023 r.

Ogłoszenie wyników do pobrania - TUTAJ.