Budowa sieci gazowej w Witowie – informacje

W ślad za przeprowadzonymi konsultacjami w sprawie zainteresowania Mieszkańców wsi Witów budową sieci gazowej, Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. rozpoczęła realizację przedsięwzięcia budowlanego pod nazwą „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Witów gm. Kościelisko".

Pierwszym etapem realizacji tej inwestycji jest proces projektowy oraz sporządzenie mapy sytuacyjno-wysokościowej na terenie miejscowości Witów: od granicy z miejscowością Chochołów do wysokości budynku nr 245A w Witowie.

W związku tym, w najbliższych miesiącach, mogą Państwo spodziewać się kontaktu ze strony pracowników Spółki pod nazwą Grupa INSTALBUD Sp. z o.o. Sp. k., która jako podwykonawca PSG sp. z o.o. będzie realizować przyłączenie Państwa nieruchomości do sieci gazowej.

Pracownicy Grupy INSTALBUD:

  1. zwrócą się do Państwa z prośbą o umożliwienie dokonania pomiarów geodezyjnych na Państwa nieruchomościach,
  2. odwiedzą Państwa w celu ustalenia technicznych szczegółów posadowienia sieci gazowej oraz
  3. w imieniu PSG sp. z o.o. skierują do Państwa odpowiednią dokumentację dotyczącą udzielenia Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. zgody na posadowienie gazociągu w Państwa nieruchomościach.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących realizacji budowy gazociągu na terenie miejscowości Witów prosimy o kontakt mailowy pod adresem witow@grupainstalbud.pl lub pod numerem telefonu 796 228 244.

Mogą Państwo również kontaktować się bezpośrednio z Polską Spółką Gazownictwa pod numerem telefonu 22 444 33 33.

 

W związku z pytaniami Mieszkańców, w załączeniu:

przykładowy wypełniony wniosek o określenie warunków przyłączenia - TUTAJ 

wniosek o określenie warunków przyłączenia - dla gospodarstw domowych - TUTAJ

wniosek o określenie warunków przyłączenia - dla firm - TUTAJ