Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej dla dr Jerzego Okulskiego

Szanowni Państwo! Niezwykle miło jest nam poinformować, że mieszkaniec Kościeliska - pan Jerzy Okulski został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej za wybitne zasługi na rzecz środowiska polonijnego w Austrii, za promowanie sportu osób niepełnosprawnych i za wspieranie polskich organizacji medycznych. Uroczystość wręczenia odznaczenia miała miejsce w Ambasadzie RP w Wiedniu w dniu 10 stycznia 2023 r.

To nie jedyne wyróżnienie dla doktora Jerzego Okulskiego - emerytowanego już lekarza, specjalisty chorób wewnętrznych, gastroenterologa i lekarza sportowego, od 50 lat związanego z Wiedniem. 
W 1985 r. dr Okulski otrzymał od prezydenta Austrii Goldenes Verdienstzeichen der Republik Österreich (Złoty Order Zasługi dla Republiki Austrii). W 1988 r. przyznany mu został zawodowy tytuł Medizinalrat (Zasłużony Lekarz Austrii), a w 2007 r. wyróżniony został Goldene Aesculapnadel der Ärztekammer für Wien (Złotą Szpilką Austriackiej Izby Lekarskiej) za zasługi w zakresie medycyny i działalność społeczną.

Serdecznie gratulujemy osiągnięć, wytrwałości w dążeniu do celu, ciężkiej pracy i hartu ducha!

Postanowienie Prezydenta RP z dnia 13 października 2022 r.

Tekst laudacji