Konsultacje społeczne z mieszkańcami projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kościelisko do roku 2026 z perspektywą do roku 2030

Wójt Gminy Kościelisko zaprasza Mieszkańców do wzięcia udziału w konsultacjach projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kościelisko do roku 2026 z perspektywą do roku 2030.

Projekt Programu Ochrony Środowiska będzie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 8.12.2023 r. do 11.01.2024 r. w pok. 111 w Urzędzie Gminy Kościelisko, od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 13:00.

Na Państwa uwagi i propozycje, złożone na formularzu konsultacyjnym, czekamy do dnia 18 stycznia 2024 roku.

Do pobrania:

Obwieszczenie Wójta - plik PDF

Program Ochrony Środowiska - plik PDF

Formularz konsultacyjny projektu Programu Ochrony Środowiska - plik WORD