Obowiązek wpisu do CEEB do 30.06

Przypominamy, że  do 30 czerwca 2022 roku gmina ma obowiązek zinwentaryzować co najmniej 90% budynków pod względem sposobu ogrzewania. Jednocześnie na mieszkańców nałożono ustawowy obowiązek złożenia deklaracji do CEEB.

Bardzo ważne jest aby złożyć ją do 30.06.2022 w formie:

  • papierowej (na dzienniku podawczym w Urzędzie Gminy Kościelisko lub u sołtysa lub pocztą); lub
  • elektronicznej przesyłając na adres www.zone.gunb.gov.pl (wymagane jest posiadanie profilu zaufanego).

Druki można pobrać TUTAJ

Niezłożenie deklaracji w ww. terminie skutkować będzie wezwaniem, a ponadto ustawodawca za brak deklaracji przewiduje karę w postaci grzywny, która jest wymierzana na zasadach ogólnych kodeksu wykroczeń – grzywna w wysokości do 500 złotych.

Celem stworzenia centralnej bazy jest poprawa jakości powietrza poprzez likwidację głównej przyczyny zanieczyszczeń - emisji substancji powodujących smog.

CEEB będzie ważnym narzędziem wspierającym wymianę starych kotłów grzewczych oraz miejscem gdzie dostępne będą informacje na temat wszystkich programów finansowania wymiany pieców. CEEB stanowić będzie również narzędzie dla organów administracji centralnej i samorządowej do realizacji polityki niskoemisyjnej.